Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Вибіркові навчальні дисципліни

Каталог вибіркових навчальних дисциплін:

Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Історія» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (2023 р.)

Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Історія» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (2022 р.)

Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін  для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Історія» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (вступу 2021 року)

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін  освітньої програми «Історія» третього (PhD) рівня вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни:

Історіографія історії України

Соціальні взаємодії в повсякденні: історичний аспект

Гендерна історія України

Економічна історія

Українська історична біографістика

Україна у контексті світової цивілізації

Історія науки

Історична регіоналістика України